Yuna Ogura da trắng nõn bị địt tập thể dã man

#1#2 Zoom+ 203

Yuna Ogura da trắng nõn bị địt tập thể dã man, có điều gì đặc biệt về anh ta. Anh ta là một con lợn, vì anh ta không thậm chí biết về Hamra, anh ta phải là người nước ngoài. “Anh ta cười và nói,” Nếu tổng tư lệnh sửa chữa tội ác của tôi, tất cả tài sản của gia đình Hamra của tôi sẽ thuộc về bạn. Bing-sama đã không trừng phạt tôi, và cậu phải trả giá. Cậu có biết cái giá của sự khinh thường Hamra là gì không? ”Hamra nhìn chằm chằm vào Aiwa, cậu ghét kẻ dám khinh thường cậu. “Tiếp tục đi!” Aiwa.

Xem thêm

SOD Create, STARS