Saeko Matsushita làm cho thằng anh rể hứng tột cùng

#1#2#3 Zoom+ 1877

Saeko Matsushita làm cho thằng anh rể hứng tột cùng, sinh gần nhất. Khi Xiao Ai lên nóc tòa nhà khu để nghỉ ngơi, Sandu Chuan đang đứng ở đầu bên ngoài của hàng rào phòng chống té ngã. “Bạn đứng trong Nơi đó thật nguy hiểm … “” Anh không thể nói sao? Tôi đang định tự tử. “Santuchuan nói với giọng bình tĩnh. Những lời này khiến Xiao Ai bị sốc, và lên kế hoạch ngăn chặn anh ta càng sớm càng tốt. “Cuộc sống của tôi, tôi muốn tự mình dọn dẹp.” “Dọn dẹp cái gì, anh không phải đồ vật, VLXX đừng nói như vậy…” Tiểu Ái…

Xem thêm

ADN, ADN-106, Attackers