Phải lòng người yêu của anh trai

#1 Zoom+ 214

Phải lòng người yêu của anh trai, bao giờ mong gặp được một người cao cả như vậy. Nếu không có mạng lưới của chú He, anh ấy sẽ không thể kinh doanh lớn như vậy. Bây giờ công việc kinh doanh đang đi đúng hướng thì Bác phải đi công tác nước ngoài, Bác cảm thấy tiếc vì đã không cùng nhau hưởng thành quả chiến thắng. Đây là cách mà kỳ nghỉ đông bắt đầu. Bố vẫn bận rộn,Heyzo-1191 đi sớm về muộn. Bà và Tang Jian là những người duy nhất còn lại ở nhà. Nhưng mối quan hệ giữa ông bà và cháu.

Xem thêm

Heyzo