NTR-003 Anh chồng yếu đuối mời cả cty đến địt vợ mình

#1 Zoom+ 420

NTR-003 Anh chồng yếu đuối mời cả cty đến địt vợ mình, có vài nghìn quân. đã được gửi để chống lại., Và hãy để Federer, người suýt phải nhận thất bại, làm huấn luyện viên! Đây không phải là rõ ràng đang gửi quân đội của mình vào miệng của con hổ? “Ai là anh chàng đẹp trai?” Aiwa hỏi một người lính tín hiệu. “Báo cáo, đó là Đô đốc Schneevager ba sao của Vương quốc Sói!” “Đô đốc ba sao? Cấp bậc gì?” “Đô đốc năm sao là cấp cao nhất trong Vương quốc Sói. Một sao có thể chỉ huy một vạn người. Quân đội, hai ngôi sao.

Xem thêm

Hibino, NTR