Maria Aine cô nàng thích thể thao

#1#2 Zoom+ 282

Maria Aine cô nàng thích thể thao, nghệ và Trường Đại học Công nghệ là tòa nhà. Những người khác 08417 và 12417 sẽ không khác, bọn họ đều là bốn người ở một phòng, có thể không có một người bạn cùng phòng tốt như Qin Qinchihang Kean. “Hơn nữa, em sẽ không phải là người duy nhất trượt kỳ thi tuyển sinh đại học đâu.” Tôi thản nhiên an ủi Fang Fang. “Đúng… Tương Lôi cũng là một.” Phương Phương thanh âm có chút mơ hồ. Tôi khó nhọc lặp lại: “Tương Lôi?” Khóe mắt tôi nhìn thấy Tần Mục vểnh tai lên, tôi ra.

Xem thêm

ABP, Prestige