Địt như máy khâu vào thân hình bốc lửa của JULIA

#1#2 Zoom+ 262

Địt như máy khâu vào thân hình bốc lửa của JULIA, và ăn uống xung quanh bàn, trong khi ảo thuật gia, Xiaogang và Lu Mei đứng quan sát Một vài tên khốn vô lương tâm. Vì lý do an toàn, EBOD-113 nhà ảo thuật đã biến thành một vài chai rượu và đưa chúng đến bàn. Trong lúc đám giang hồ đang ăn uống, ảo thuật gia đã vào hậu trường và chuồn mất. Xiaogang và Lu Mei không quan tâm đến Ah Hai, người vẫn đang nằm trên mặt đất, và lặng lẽ rời đi. Mấy tên giang hồ đang ngồi ăn nhậu bỗng phát hiện thứ mình đang ăn.

Xem thêm

E-BODY, EBOD