Cô bạn cùng lớp ngon quá

#1#2 Zoom+ 201

Cô bạn cùng lớp ngon quá, quản trang viên mới của mình, và cùng với Bella và Dolly, anh rời thị trấn biên giới Valbagon với những thành tích rực rỡ của mình. Vào buổi chiều ngày Aiwa rời Bakun, ngoài Hazar, một công tử của Bakun, ba người nhà Thor cũng đến để đưa tiễn anh. Trước mặt tất cả binh lính và công dân Valbagon, Aiwa đã hôn Su Luo và Meliana. “Lãnh chúa Hadza, sau khi rời khỏi Valbagon, tôi không muốn người phụ nữ của mình phải chịu bất cứ điều gì bất bình, và trang viên của tôi sẽ không cho.

Xem thêm

S1 NO.1 STYLE, SNIS