Check con hàng khủng Chan Yota

#1#2 Zoom+ 358

Check con hàng khủng Chan Yota, trường chúng tôi cũng rất có giá trị. Han Shuqin muốn lấy bài kiểm tra của trường chúng tôi và bán lấy tiền. Nhưng tại sao cô ấy lại ăn cắp? Bởi vì hiện tại cô ấy không vào được nhóm đề riêng của trường chúng ta, đến giờ thi mới phát hành đề thi để mỗi lớp cạnh tranh công bằng, nên sau khi kiểm tra xong cô ấy chỉ có thể trộm giấy thi. Không ngờ ngoài tính cách hư đốn ra thì người phụ nữ này cũng có tính xấu như vậy, càng nghĩ càng tức,IENF-228 khi.

Xem thêm

Ienergy, IENF