BBAN-291 Cuộc sống của những em sinh viên

#1#2 Zoom+ 326

BBAN-291 Cuộc sống của những em sinh viên, học cơ sở, tôi không thể biết khi nào, chứ đừng nói là tại sao, Trương Đông Phương thực sự phát hiện ra nỗi ám ảnh của tôi với cô ấy. Sau giờ học vào chiều thứ bảy, cô ấy trực. Trước khi tan học, Zhang Dongfang và Tôi nói, làm một số việc cho tôi tối nay, tôi không được khỏe hôm nay. Tất nhiên, khi tôi nhận được chỉ dụ của hoàng gia, tôi chỉ đồng ý. Nhưng sau khi tan học, tôi bắt đầu quét sàn, nhưng cô ấy ngồi vào chỗ của mình và không di.

Xem thêm

BBAN, bibian