Ban gái xinh như công chúa Yua Mikami

#1#2 Zoom+ 313

Ban gái xinh như công chúa Yua Mikami, hoàng Sophia không còn là duy nhất trong lòng hắn. Nữ hoàng Sophia bật cười một tiếng, cảm thấy Aiwa đã gần nửa năm không gặp nên càng trở nên khéo léo hơn một chút. “Aiwa, ngươi đã ở Valbagon nửa năm, thành tích ngươi ở đó cũng rất mỹ mãn. Ta muốn ngươi luyện tập trên chiến trường thực sự. Đây cũng là điều cha ngươi muốn. Ngươi nghĩ như thế nào?” nói chuyện lịch sự với các cận thần của cô ấy. “Aiwa sẵn lòng phục vụ Bệ hạ!” Aiwa tất nhiên rất phấn khích khi nghe tin.

Xem thêm

S1 NO.1 STYLE, SSIS